O školce

Naše zařízení je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 22 dětí na třídu. Již řadu let máme třídy s heterogenními skupinami dětí. Sourozenci spolu mohou být v jedné třídě, tím odpadají adaptační problémy, nebo se alespoň snižují. Starší děti jsou pro malé vzorem, ty od nich přebírají zkušenosti, návyky atd.Starší děti mohou pomoci, chránit je, což vede k rozvoji dalších vlastností – zodpovědnosti, úctě, sociálnímu cítění apod. Heterogenní skupiny jsou stmeleným celkem, kamarádské, mají své osobité kouzlo. Práce pro pedagogické pracovnice je zde náročnější v požadavcích na jejích tvořivost.

Ve výchovně – vzdělávacím procesu se snažíme o všestranně harmonický rozvoj dětské osobnosti, respektujeme zvláštnosti jedinců a uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Zaměřujeme se na poznávání přírody, umění vnímat ji a naučit se ji chránit. Nezapomínáme na upevňování návyků sebeobsluhy, rozvoj jemné i hrubé motoriky, celkový tělesný rozvoj dětí, vytváření a upevňování kladných vztahů mezi dětmi a dětmi s dospělými.

Fotogalerie Informace pro rodiče

Mateřská škola Kamenné Žehrovice třída