Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > Sluníčková

Sluníčková

 paní učitelka Nikola Voráčková

paní učitelka Petra Debnárová, DiS.

paní učitelka Mgr. Alena Vorbachová

 

Vzdělávací program  třídy vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Mateřské školy Kamenné Žehrovice s názvem „KRÁČÍM VŽDY S ÚSMĚVEM“

Do sluníčkové třídy je pro letošní školní rok 2023/2024 zapsáno celkem 21 dětí, 8 dívek a 13 chlapců.

 

Vzdělávací program je rozpracován podle ročních období, aktuálních svátků, navazuje na prožitky dětí, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

Časový plán bloků je orientační, umožňuje nám pracovat pružně s ohledem na aktuální možnosti

 

Velmi důležitý je pro dítě vstup do nového kolektivu, do nového

prostředí. Každé dítě reaguje na tuto situaci jinak, proto se musí stále uplatňovat individuální přístup.

- citlivým chováním zmírnit stres dítěte z odloučení od rodiny, reagovat na jeho chování

- vytvořit takové prostředí, aby se dítě cítilo spokojeně, bezpečně a prožívalo chvíle v mateřské škole s radostí

- výchovným působením rozvíjet kladné vlastnosti dítěte – toleranci, ohleduplnost a vzájemnou pomoc

 

Dále se zaměřujeme na fyzickou zdatnost a obratnost dětí, protože se dnešní děti málo hýbou.

- využívat více terén školní zahrady a multifunkční průlezku – archu.

- častěji zařazovat různá proudová cvičení s překážkami, lezení po žebřinách (děti často neumí střídat nohy na schodech)

 Seznámit děti s prací na tabletu pomocí výukových programů

 Cílem je vychovat harmonicky rozvinutou osobnost dítěte.