Drobečková navigace

Úvod > O školce > Projekt

Projekt

Logo projektu

OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Od počátku školního roku 2017/2018 realizuje naše škola vybrané šablony

VÝZVY Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

NÁZEV  PROJEKTU : „ ŠABLONY PRO MŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE “

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO :  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006588

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

BĚHEM DVOU KALENDÁŘNÍCH LET BUDE MÍT ŠKOLA V RÁMCI PROJEKTU MOŽNOST ČERPAT 270 992 KČ.

PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA JEDNO Z/KOMBINACI NÁSLEDUJÍCÍCH TÉMAT: OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ, SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

DĚTÍ A ŽÁKŮ, USNADNĚNÍ PŘECHODU DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PODPORA EXTRAKURIKULÁRNÍCH AKTIVIT, SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ A ŽÁKŮ.