Drobečková navigace

Úvod > O školce > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Kamenné Žehrovice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Kamenné Žehrovice,
Karlovarská třída 6,
273 01 Kamenné Žehrovice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Školní 111,
  Kamenné Žehrovice,
  273 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Školní 111,
  Kamenné Žehrovice,
  273 01

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen) 10,00 - 11,45 h

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 312 658 090
  mobilní telefon: 739 041 222

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mskamennezehrovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Školní 111,
  Kamenné Žehrovice,
  273 01

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna.

  Další elektronické adresy:

  mskz@quick.cz

 • 4.8 Datová schránka

  9xqksiw

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení - KB Kladno 27-7170350267/0100

6. IČO

70990689

7. DIČ

Školka není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mskz@quick.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9xqksiw

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Školní 111, Kamenné Žehrovice 273 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské školé Kamenné Žehrovice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.